Stabij kop profiel

Stabij Ras Standaard

Tricks and Tails logo

Bron:

Fédération cynologique internationale

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL : 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique)
Standard N° 222 STANDARD: STABIJHOUN Race Hollandaise

ALGEHEEL BEELD

Een eenvoudige, krachtig gebouwde, langharige staande hond, meer gestrekt dan hoog, die noch te fors, noch te fijn mag zijn en waarvan de huid goed gespannen is en die dan ook noch keelhuid, noch hanglippen vertoont.

AARD

Aanhankelijk, zacht en lief als huishond, schrander, gehoorzaam en leerzaam, rustige, waaks, niet vals noch bijterig.

HOOFD

Droog. Grootte in verhouding tot het lichaam, meer lengte dan breedte tonend. Schedel en snuit even lang. De schedel is licht gewelfd, niet smal, doch vooral niet de indruk wekkend breed te zijn, hij gaat met een lichte ronding over naar de wangen, wangspieren weinig ontwikkeld. De overgang van de schedel matig aangegeven. De snuit krachtig, geleidelijk iets smaller wordend naar de neus toe, zonder echter spits toe te lopen. De neusrug is recht, dus van opzij gezien noch een bol- noch een holliggende lijn tonend. Neusrug breed, de neus goed open. De lippen goed gesloten, niet overhangend. Gebit krachtig en scharend.

OREN

Vrij laag aangezet, oorschelp niet sterk ontwikkeld, zodat de oren goed gevouwen en zonder enige draai vlak tegen het hoofd gedragen worden. Oren, waarvan de oorschelp krachtig ontwikkeld is, waardoor de vouw in het oor niet direct bij de inplanting, doch eerst later plaatsvindt, waardoor het oor niet tegen het oor wordt gedragen, doch daarvan duidelijk afwijkt, zijn verwerpelijk. De oren zijn middelmatig lang en hebben de vorm van een troffel. De beharing van het oor is een typische eigenschap van het ras, zij is bij de basis van het oor vrij lang, neemt naar beneden in lengte geleidelijk af, terwijl het onderste 1/3 deel van het oor met kort haar is bezet. De lange beharing moet recht zijn, iets gegolfd is toegestaan, doch gekruld is verwerpelijk.

OGEN

Waterpas liggend, middelmatig groot, rond met goed gesloten oogleden, zonder het bindvlies te laten zien, noch uitpuilend, noch diepliggend. Kleur: donkerbruin voor honden met zwarte grondkleur en bruin voor honden met bruine of oranje grondkleur. Roofvogelogen zijn verwerpelijk.

NEUS

Zwart voor de honden met zwarte grondkleur en bruin voor de honden met een bruine of oranje grondkleur. Niet gespleten. Neusgaten goed geopend, neusspiegel goed ontwikkeld.

HALS

Kort en rond, in een zeer stompe hoek overgaand in de ruglijn, zodat het hoofd doorgaans laag wordt gedragen. De hals licht gewelfd, geen keelhuid of wammen.

BORST

Van voren gezien vrij breed, meer breedte dan diepte tonend en daarom de voorbenen vrij ver uit elkaar staand. Onderborst niet puntig en niet dieper reikend dan tot aan de ellebogen.

LICHAAM

Krachtig. De ribben goed gerond. Achterhand goed ontwikkeld. De rug recht, vrij lang, het kruis weinig afvallend. Lendenen krachtig. Buik slechts matig opgetrokken.

STAART

Lang, reikende tot aan de hiel. Niet hoog ingeplant, wordt naar beneden gedragen, tot onderste een-derde met een lichte buiging naar boven gebogen. In actie gaat de staart omhoog, echter nooit in spiraal. Rondom en tot aan het einde lang behaard, zonder krullen of golven, geen bevedering, maar bossig.

Lichaamsaanzicht van Gijs

VOORHAND

Schouder goed aan het lichaam gesloten. Schouderblad schuin geplaatst, goed gehoekt . Benedenarm krachtig, goed recht, voorvoeten recht, niet doorgezakt, voeten rond, tenen goed ontwikkeld en gebogen, noch katte- noch hazevoeten, voetzolen krachtig.

ACHTERHAND

Krachtig. Goede hoeking van darm- en dijbeen en van dijbeen en schenkelbeen. Schenkelbeen niet te lang. Hiel dicht bij de grond geplaatst, achtermiddenvoet dus kort. Achtervoeten rond met goed ontwikkelde voetzolen.

BEHARING

Lang en sluik over de gehele romp, hoogstens mag op het kruis een enkele lichte golf voorkomen. Het hoofd kort behaard. De beharing aan de achterzijde van de voorbenen en aan de broek goed ontwikkeld, meer bossige beharing dan bevedering. Broek lang behaard. Iets gekrulde beharing wijst op een kruising en daarom mogen de honden met een dergelijke beharing niet als stabijhoun worden erkend.

KLEUR

Zwart/bruin/oranje met witte aftekening, waarbij in het wit schimmel en/of spikkels mogen voorkomen.

MAAT

Ideale maat voor reuen is 53 cm, voor teven is dit 49 cm.

N.B. De reuen dienen twee teelballen te bezitten die er normaal moeten uitzien en volledig ingedaald zijn.


Tricks and Tails name